BOHEMIA INSTITUT Jazykové kurzy všech typů Mezinárodní jazykové zkoušky a testy TOEIC mezinárodní testy
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Testy skupiny celosvětové sítě testovací společnosti ETS Global :

Unikátní a klientsky zajímavou vlastností těchto zkoušek je skutečnost, že jsou MULTIÚROVŇOVÉ. Lze je tedy skládat z libovolné jazykové úrovně (na rozdíl od jiných formátů mezinárodních jazykových zkoušek) a VŽDY USPĚJETE.

Informujte se u nás dále na realizaci mezinárodních zkoušek TOEFL ITP, TOEFL Junior, TFI (francouzština), WiDaF (obchodní němčina) a WiDaF basic (obecná němčina).
Také tyto zkoušky jsou uznány MŠMT jako možná náhrada za profilovou - volitelnou maturitní zkoušku z jazyka.

TOEIC -mezinárodní jazykové certifikáty 

Mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny TOEIC a TOEIC Bridge jsou vytvořeny pro měření praktické znalosti používání cizího jazyka především v pracovním prostředí. Zkušební otázky jsou založené na skutečných situacích z každodenního života a práce.
Zkoušky TOEIC a TOEIC Bridge mají formát auditového – referenčně znalostního testu. To znamená, že kandidáti na všech úrovních pokročilosti skládají tentýž test. Na základě bodového ohodnocení je určena úroveň znalostí každého kandidáta. Není tedy možné zkoušku nezvládnout – vždy uspějete: každý kandidát obdrží osvědčení o svých jazykových znalostech spolu s detailním rozborem dovedností a certifikátem. To ze zkoušek TOEIC a TOEIC Bridge dělá mimo jiné také vhodný nástroj pro efektivní nábor zaměstnanců či měření efektivity výuky.

Proč se rozhodnout pro zkoušky TOEIC?

 • Globální a mezinárodně nejrozšířenější certifikát pro práci – ročně jej získá více než 6 000 000 kandidátů.
 • Je cennou přílohou Vašeho životopisu; získáte certifikát, který prokáže Vaše skutečné dovednosti aktivně využívat angličtinu v běžném životě a pracovním prostředí.
 • Je uznávaným nástrojem jazykového auditu u více než 10 000 významných světových firem.
 • Rychlé vyhodnocení: výsledky zkoušky jsou dostupné již do 14 dní po jejím vykonání.
 • Méně stresu: nemusíte se obávat, že zkoušku nesložíte - vždy získáte akreditované osvědčení o svých dosažených jazykových znalostech, test se soustředí na praktickou stránku znalosti jazyka (nikoli na gramatické „chytáky“).
 • Detailní rozbor znalostí: po vykonání testu obdržíte písemné osvědčení o dosažené jazykové úrovni dle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky), můžete si objednat podrobný popis svých znalostí ve všech oblastech zkoumaných jazykových kompetencí „Score Report“ spolu s vytištěným certifikátem.
 • Novinka : uznávání jako náhrada profilové- volitelné maturitní zkoušky z jazyka

Uznávání mezinárodních zkoušek TOEIC:

 • Mezinárodní platnost zkoušky TOEIC® - certifikát je uznáván napříč firmami i vládními a akademickými institucemi na celém světě.
 • TOEIC® a UK Border Agency - UK Border Agency (hraniční kontrola Spojeného Království) uznává certifikáty TOEIC® a TOEFL®. V praxi to znamená, že uchazeči o studijní, pracovní, nebo pobytové vízum musí takovýto certifikát doložit.
 • Uznání TOEIC® v České Republice  - Zkouška TOEIC® je rozhodnutím MŠMT zařazena na Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
 • Uznání zkoušky TOEIC® akademickými institucemi  - v přijímacím řízení k získání kreditů, uznávána jako povinný zápočet či zkouška z anglického jazyka v průběhu bakalářského a magisterského studia a u přijímacích zkoušek na postgraduální programy
 • Uznání jako náhrada maturitní zkoušky z jazyka (od roku 2016)

Formát zkoušek:

A) TOEIC Listening and Reading (úroveň A1 – C1)
kvalita, globální dostupnost, objektivita

Části zkoušky TOEIC L+R:
Listening: 100 otázek/45 minut (výběr z možností, popis fotografií, odpovědi na otázky, krátké rozhovory)
Reading: 100 otázek/75 minut (doplňování slov, spojování faktů a informací, porozumění textu)
Stupnice hodnocení: absolvent získá bodové hodnocení v rozsahu 10-990 bodů. Získanému skóre odpovídá úroveň podle Společného evropského referenčního znalostního rámce pro jazyky (SERR).
 

B) TOEIC Speaking and Writing (úroveň A1 – C1)
počítačová simulace - dostupnost

Části zkoušky TOEIC S+W:
Speaking: 11 otázek/20 minut (popis fotografií, odpovídání na otázky, vyjadřování názoru)
Writing: 8 otázek/60 minut (popis fotografií,odpovídání na žádost/pokyn, vyjadřování názorů, krátká esej)
Stupnice hodnocení: absolvent zkoušky získá bodové hodnocení v rozsahu 0-400 bodů. Získanému skóre odpovídá úroveň podle Společného evropského referenčního znalostního rámce pro jazyky (SERR).
 

C) TOEIC Bridge (úroveň A1 – B1)
nejlepší volba pro začínající angličtináře

Části zkoušky TOEIC Bridge:
Listening: 50 otázek/25 minut (popis fotografií, odpovídání na otázky, výběr z možností, krátké rozhovory)
Reading: 50 otázek/35 minut (doplňování slov,porozumění textu)
Stupnice hodnocení: absolvent zkoušky získá bodové hodnocení v rozsahu 20-180 bodů. Získanému skóre odpovídá úroveň podle Společného evropského referenčního znalostního rámce pro jazyky (SERR).
 

Zvýhodněné ceny při skupinové realizaci v akreditovaném testovacím centru BOHEMIA INSTITUT nebo přímo u firemního klienta:

TOEIC L+R:
900,-Kč ...vykonání testu + elektronický doklad o dosažení jazykové úrovně
1990,-Kč ...vystavení tištěného detailního rozboru znalostí Score Report/ Individual Performance Feedback/Certificate 
(běžná cena 3890,-Kč)
Termíny realizace : realizace pro skupiny min. 10 osob na vyžádání, nejbližší interní termín v BOHEMIA INSTITUTU  v polovině dubna 2019

Nejbližší veřejný skupinový termín této nejžádanější zkoušky (cena 3890,-Kč + 21% DPH):  
 14.2., 20.2., 1.3., 20.3., 17.4., 15.5., 26.6. 2019
na vyžádání lze zajistit libovolný termín již od 3 osob či privátní termín,  cena Vám bude vykalkulována dle aktuálních podmínek
TOEFL ITP:
900,-Kč ...vykonání testu + elektronický doklad o dosažení jazykové úrovně
1990,-Kč ...vystavení tištěného detailního rozboru znalostí Score Report/ Feedback/Certificate 
(běžná cena 3890,-Kč)
Termíny realizace : realizace pro skupiny min. 10 osob na vyžádání, nejbližší interní termín v BOHEMIA INSTITUTU  v polovině dubna 2019

TOEIC Bridge:
900,-Kč ...vykonání testu + elektronický doklad o dosažení jazykové úrovně
1990,-Kč ...vystavení tištěného oficiálního certifikátu a detailního rozboru znalostí Score Report
(běžná cena 2990,-Kč)


na vyžádání lze zajistit libovolný termín již od 3 osob či privátní termín, cena Vám bude vykalkulována dle aktuálních podmínek

TOEIC S+W:
3600,-Kč ... komplet (test, certifikát, Score Report)
(běžná cena 3800,-Kč)
 
na vyžádání lze zajistit libovolný termín již od 2 osob či privátní termín, cena Vám bude vykalkulována dle aktuálních podmínek

Přihlášky na mezinárodní zkoušky přijímáme:

 • e-mailem na adrese: info@bi.cz (uveďte zvolenou zkoušku a své kontakty, o nejbližším termínu Vás budeme obratem informovat)
 • telefonicky na čísle: 274 776 256, 724 173 829
 • osobně: BOHEMIA INSTITUT s.r.o., Tuklatská 3, 100 00 Praha 10