BOHEMIA INSTITUT Jazykové mezinárodní zkoušky - přehled
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Mezinárodní certifikáty a státní zkoušky:

Nabízíme:

Přípravné kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a češtiny pro cizince na většinu zkoušek realizovaných  v ČR, které jsou zařazeny MŠMT v seznamu standardizovaných zkoušek.

Jsme akreditovaným veřejným testovacím centrem ETS Global, přímo realizujeme veřejné nebo privátní termíny mezinárodních zkoušek:

Veřejné termíny TOEIC Bridge a TOEFL Junior, Primary, ITP .....ZDE KLIKNI

Privátní školou vypisované ZVÝHODNĚNÉ termíny TOEIC L+R.....ZDE KLIKNI

Privátní školou vypisované ZVÝHODNĚNÉ termíny TOEFL Junior nebo Primary... informujte se telefonicky

Veřejné termíny WiDaF, WiDaF basic .....ZDE KLIKNI

Veřejné termíny TFI ......ZDE KLIKNI

 

Přehled mezinárodních zkoušek dle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

ALTE Level ALTE Level Description Evropský referenční rámec stanovený Radou Evropy Cambridge Examinations

TOEFL, TOEIC (Aj)

TFI (Fj),
WiDaF (Nj)

Certifikáty TELC (The European Language Certificates)
Certifikáty provádíme ve spolupráci s: The
British Council
jsme akreditované testovací centrum ETS Global UJAK
0 Beginner
(Breakthrough)
A1
    TELC A1
1 Elementary
(Waystage)
A2 KET stupeň dle dosaženého počtu bodů TELC A2
2 Lower Intermediate
(Treshold)
B1 PET
BEC Preliminary CELS  Preliminary
TELC B1
3 Upper Intermediate
(Independent User)
B2 FCE
BEC Intermediate CELS Intermediate
TELC B2
4 Advanced
(Competent User)
C1 CAE
BEC Advanced CELS Higher
TELC C1
5 Very Advanced
(Good User)
C2 CPE TELC C2

přehled mezinárodních zkoušek - pokračování...

ALTE Level ALTE Level Description Evropský referenční rámec stanovený Radou Evropy Zkoušky Goethe Institutu Francouzské certifikáty Státní jazykové zkoušky
Certifikáty provádíme ve spolupráci s: Jazyková škola
hl. m. Prahy
Francouzský institut Jazyková škola
hl. m. Prahy
0 Beginner
(Breakthrough)
A1
Start Deutsch 1 DELF - A1  
1 Elementary (Waystage) A2 Start Deutsch 2 DELF - A2  
2 Lower Intermediate (Treshold) B1 ZD Zertifikat Deutsch DELF - B1  
3 Upper Intermediate (Independent User) B2 ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf DELF - B2 Základní SJZ
4 Advanced (Competent User) C1 ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung DALF - C1 Všeobecná SJZ
5 Very Advanced
(Good User)
C2 ZOP Zentrale Oberstufenprüfung KDS Kleine Deutsches Sprachdiplom DALF - C2 Speciální SJZ (tlumočnická, překladatelská)
      GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom    

Legenda

Pro ohodnocení jazykových znalostí slouží šestistupňová škála úrovní (A1,A2,B1,B2,C1,C2), kde stupeň A1 označuje nejnižší a stupeň C2 nejvyšší míru jazykových znalostí a dovedností. 

A1
Porozumění jednoduché informaci v pomalém řečovém tempu. Vyjádření základních údajů(jméno, bydliště, zaměstnání), kladení jednoduchých otázek. Vyplnit jednoduchý formulář a napsat krátký pohled.

A2
Porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného dne (rodina, best crossbow, práce  a okolí), jednoduchým textům z prospektů. Dorozumění se v běžných situacích všedního dne. Schopnost vést nekomplikovaný rozhovor, napsat krátké sdělení týkající se běžného života. 

B1
Porozumí všem hlavním bodům jakéhokoliv  rozhovoru běžného dne, zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. Schopnost běžně  se dorozumět na cestách, vést rozhovor bez přípravy o tématech běžného dne, napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje.

B2
Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé problematiky, bezproblémové sledování reportáží a filmů ve spisovném jazyce. Porozumění psaným zprávám a současné literatuře. Schopnost vést spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivně se podílet na diskusi. Schopnost napsat podrobnější osobní i formální dopis.

C1
Po všech stránkách vysoká znalost jazyka. Schopnost v rozsáhlé míře aktivně využívat jazyk v soukromé i pracovní sféře.

C2
Nejvyšší stupeň zvládnutí daného jazyka, blížící se úrovni rodilého mluvčího.