BOHEMIA INSTITUT Přihlášky a registrace
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Předběžné přihlášky - rezervace studijního místa:

Podmínky přijetí

 • dostavit se osobně na registraci v uvedených termínech do registrační kanceláře BOHEMIA INSTITUTU (občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti - pas),
 • při odeslání registrační přihlášky zde z webových stránek či poštou - dostavit se dodatečně na přeregistraci spojenou s podpisem závazné smluvní přihlášky,
 • ukončené SŠ či SOU vzdělání - doložit kopií maturitního vysvědčení či jiného dokladu o předchozím vzdělání (při registraci či dodatečně), kromě SKUPINOVÉ jazykové kurzy pro veřejnost,
 • studenti absolvují pouze jazykový pokročilostní rozřazovací test (týká se studijního programu: POMATURITNÍ jazykové, INTENZIVNÍ jazykové studium, SKUPINOVÉ jazykové kurzy pro veřejnost); pokud se nejedná o naprostého začátečníka ze zvoleného jazyka, 
 • registrační poplatek 200 Kč splatný při registraci (v hotovosti nebo složenkou),
 • úhrada školného dle individuálního splátkového kalendáře, který stanoví škola po dohodě s účastníkem při registraci.  

Zahajování kurzů a studia

 • zimní semestr je zahajován v září/říjen,
 • letní semestr v lednu/únoru,
 • v případě rekvalifikace Management - obecně lze vstupovat též do studia jednotlivých předmětů, které jsou zahajovány jako ucelené moduly postupně v průběhu roku:
  • jazykové studijní skupiny (od září/října a ledna/února, průběžně každých 6-8 týdnů)
  • firemní management a právo pro manažerskou praxi (od září/října či ledna/února),
  • manažerská psychologie (od listopadu či března),
  • marketing (od listopadu),
  • finanční trhy (od února),
  • účetnictví, personální management, obchodní etiketa, manažerská ekonomika (od dubna/ května),
  • obsluha PC (od října, listopadu, února, dubna).

 

 • Nejlépe osobně na adresu institutu v úředních hodinách (viz Kontakt ),
  další informace: info@bi.cz , tel.: 274 776 256, 724 173 829, 724 129 742