BOHEMIA INSTITUT Firemní školení - vzdělávací a výcvikové kurzy Firemní školení - vzdělávací projekty na klíč
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Postup realizace zakázkového firemního kurzu - vzdělávacího projektu na "klíč"

Fáze I: Diagnostika vzdělávacích potřeb

Cíl: Diagnostikovat okruhy a témata, které jsou v dané chvíli aktuálními potřebami (analýza stávající výkonnosti pracovníků, odhalení deficitů, identifikace potřeb).

Způsoby diagnostiky vzdělávacích potřeb:

 • Pohled managementu (nadřízených pracovníků). Vnímané potřeby k tomu, aby firma a její pracovníci rozvíjeli potřebné znalosti a dovednosti v dané oblasti.
  Způsob zjištění: cílený rozhovor s managementem (nadřízenými pracovníky).
 • Diagnostika vzdělávacích potřeb. Nezávislé šetření ve firmě - "pohled zvenčí" (odborný garant, lektor).
  Způsob zjištění: rozhovory, studium příslušných firemních dokumentů, příp. pozorování.
 • Potřeby jednotlivých pracovníků. Subjektivní vnímání pracovníků - co je důležité pro to, aby dokázali odvádět lepší výkony.
  Způsob : strukturované rozhovory, příp. krátký (anonymní) dotazník.

Fáze II: Příprava vzdělávacího programu

CÍL: připravit individuální program odpovídající potřebám vaší firmy - program s definovanými konkrétními cíli, obsahem (okruhy - tématy) vzdělávání a metodami výuky.

Příprava vzdělávacího programu zahrnuje:

 • Projekt s definovanými cíli a tématy vzdělávání (teoretické poznatky, praktické dovednosti), metodami výuky, časovým harmonogramem.
 • Cvičení, případové studie, simulace ad. k tréninku dovedností.
 • Materiál pro účastníky obsahující základní teoretická východiska, praktické návody, prostor pro akční výuku, vlastní poznámky, výsledky cvičení.

Fáze III: Realizace firemního zakázkového projektu - školení

Cíl: co nejefektivněji předat poznatky a prostřednictvím interaktivních metod posílit či vytvořit nové dovednosti a praktické návyky.

Projekt probíhá zpravidla v několika rovinách:

 • Teoretická východiska - Nezbytné teoretické zázemí k uchopení problému v souvislostech - aplikace teorie v praxi.
 • Interaktivní způsob výuky - využití interaktivních výukových metod (diskuse, práce ve skupinách, řešení modelových situací, hry ad.)
 • Zpětná vazba prostřednictvím videotréninků (analýza videozáznamů).

Fáze IV: Hodnocení firemního školení

Cíl: získat zpětnou vazbu o efektivitě vzdělávacího programu (přínos pro účastníky ke zlepšení pracovního výkonu; získané znalosti a dovedenosti účastníků, změna chování a postojů).

Způsoby hodnocení efektivity programu:

 • dotazník (anonymní) pro účastníky,
 • skupinová diskuse,
 • testy znalostí (v úvodu a v závěru vzdělávacího programu),
 • postojové škály (v úvodu a v závěru vzdělávacího programu),
 • hodnocení nadřízenými,
 • hodnocení zákazníky,
 • hodnocení lektorem,
 • závěrečná zpráva pro zadavatele.