BOHEMIA INSTITUT Charitativní koncert
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Benefiční koncert

(článek ze studentského časopisu SMOG č. 3)

Dne 17. března se v divadle Solidarita uskutečnil benefiční koncert ve prospěch dětí s mentálním a kombinovaným postižením, který zorganizovali studenti BOHEMIA INSTITUTU. Záměr pořadatelů se skvěle povedl a celkový výtěžek ze vstupného dosáhl takřka astronomické výše 10000 Kč. Návštěvníci si mohli zatancovat za doprovodu úžasných songů skupin Daryl Green, Generation a Nukleární okurky.

Peníze byly oficiálně předány na aukci výtvarných děl postižených dětí, která se uskutečnila v rámci projektu Čtyřlístek v hotelu Quality Praha 4. 5. 2000. Odměnou naše škola obdržela obraz namalovaný jedním z dětí. Ten se díky své aukční ceně zařadil mezi výtvory světových klasiků výtvarného umění.

Touto cestou bychom tedy rádi poděkovali lidem, kteří se na organizaci této bohulibé akce podíleli. Prvotní impuls vyšel od profesora Daniela Padolského a k životu nápad přivedli Tereza Kučerová, Láďa Kyzlink, Mirka Burešová, Eva Prokešová, Simona Blebová a Aneta Vrabíková.

Zbývá poděkovat Mgr. Ireně Hušínové, ředitelce divadla Solidarita, jenž poskytla zdarma prostory pro konání koncertu.

Na závěr by bylo jistě vhodné zmínit, že peníze studentů BI finančně podpoří Dům UM, který zajišťuje integraci postižených dětí do společnosti prostřednictvím akcí jako tábory nebo dokonce taneční kurzy.

-Big Dědowski-