BOHEMIA INSTITUT Jazykové kurzy všech typů Jazykové pomaturitní studium Výhody pomaturitního studia
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

VÝHODY POMATURITNÍHO STUDIA JAZYKŮ na BOHEMIA INSTITUTU

 
Pomaturitní studium jazyků je ideální volbou před nástupem na VŠ nebo do zaměstnání, jednoznačně zvyšuje šance na kvalitní profesní uplatnění v budoucnu. Navíc právě jednoroční studium zaměřené výhradně či převážně na jazyky umožní výrazný jazykový posun až k úrovni profesionálního zvládnutí jazyka. Takto intenzivní příležitost jazykově se vybavit již nebude mít student většinou v budoucnu k dispozici, při zatížení vysokoškolským studiem nebo prací se již jazyky učí podstatně obtížněji.  Přitom je maturantům přiznán statut studenta se všemi sociálními výhodami, lze také čerpat výhodný studentský úvěr apod. (bližší informace Vám rádi poskytneme).
 
BOHEMIA INSTITUT je specialistou na pomaturitní vzdělávání, v naší škole se již tradičně skutečně otevírají (nejen vypisují) všechny jazykové pokročilosti angličtiny a také pomaturitní studium dalších méně frekventovaných jazyků – francouzštiny, němčiny, španělštiny a to i v několika pokročilostních úrovních.
 
Výuku máme pevně členěnou na 4 části – progresivní gramatika (G1), gramatický workshop (G2), konverzace (K), reálie a základy profesního jazyka (R). Každou část vyučuje jiný lektor, tím je zaručena efektivita a dynamičnost výuky s pravidelným střídáním českých a zahraničních (vždy pouze profesionálních) lektorů.
Ukončit můžete kromě dalších výstupů i mezinárodním multiúrovňovým  testem TOEIC, TOEFL či TFI zdarma –  jsme akreditovaným testovacím centrem mezinárodní testovací společnosti ETS Global.
 
Registrace i bez maturitního vysvědčení - možnost doložit dodatečně či až v průběhu září  (v případě skládání dodatečných či opravných maturitních zkoušek). Případně lze studovat i bez maturity tzv. intenzivní studium.
Nic neriskujete - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy.

Výhodou pomaturitního studia je:

jeho značná intenzita ( 20 i více vyuč.hod. týdně) a tedy velmi výrazný jazykový pokrok v rámci jednoho roku, cena je však bezkonkurenčně nízká (se slevou klesne dokonce až na 30,-Kč/vyuč.hod.)

• v BI vždy kombinace vysoce profesionálních českých a zahraničních zkušených jazykových lektorů

• možnost ukončit studijní program oficiálním jazykovým osvědčením, státní či mezinárodní jazykovou zkouškou

zachování statutu studenta se všemi sociálními výhodami pro maturanty tohoto roku, pro studenty "starší" naopak přiznáváme speciální finanční zvýhodnění

• studium slouží i jako velmi vhodná jazyková příprava na budoucí VŠ studium

 

Výhod při studiu v BOHEMIA INSTITUTU je však mnohem více:

BOHEMIA INSTITUT je specialistou na pomaturitní vzdělávání, máme tedy poměrně velkou kapacitu otevíraných skupin a to nejen angličtiny ve všech pokročilostech, ale také němčiny, francouzštiny a španělštiny což nám umožňuje, že studenti jsou do jednotlivých studijních skupin zařazováni velmi jemně dle své vstupní pokročilosti. Jako jediná jazyková škola v Praze letos realizujeme plnohodnotnou (dvacetihodinovou) variantu pomaturitního studia francouzštiny, němčiny ve dvou pokročilostech a také jako pouze jedna ze dvou škol jsme otevírali pomaturitní španělštinu. U nás tedy máte nejvyšší pravděpodobnost, že se vypsané kurzy i méně frekventovaných jazyků skutečně otevřou.

• Jsme středně velkou jazykovou školou s 26 letou tradicí, která si zakládá na osobním a individuálním přístupu ke studentům; žádné anonymní call centrum, žádní neinformovaní pracovníci na recepci. Vždy je Vám k dispozici profesionální management školy.

60% našich studentů přichází na reference minulých absolventů – tento fakt je pro nás nejen oceněním, kterého si vážíme, ale především závazkem pro neustálé zdokonalování našich služeb.

Studijní literaturu zajišťujeme na vratnou zálohu nebo zvýhodněný odprodej - což znamená značnou finanční úsporu (až 5000,-Kč).

Poskytujeme konzultace ZDARMA - včetně zkouškových (příprava na státní a mezinárodní zkoušky), zajišťujeme též tzv. ZKOUŠKY NANEČISTO v průběhu roku.

Jsme akreditovaným testovacím centrem největší testovací světové společnosti ETS Global, studentům pomaturitního studia poskytujeme jako speciální bonus mezinárodní testy TOEIC, TOEFL či TFI pouze ZA PAUŠÁLNÍ EVIDENČNÍ POPLATEK.

• Jako jediná jazyková škola máme nastavenu metodiku tak, abychom Vám mohli garantovat jazykový pokrok o minimálně 2 znalostní stupně dle EU referenčního znalostního rámce (běžná garance je pouze 1 znalostní stupeň).

Vše na jedné adrese - studijní oddělení i vlastní učebny včetně kvalitního zázemí (studovna s PC a připojením k internetu, nápojové a svačinové automaty) a to v klidném prostředí vilové čtvrti a přesto jen 10 min. od centra Prahy.

U nás se nenudíte – naši absolventi založili nejvíce skupin na portále Spolužáci…řada výletů, hudebních večerů a dalších akcí pro studenty během roku, klub BiS (BOHEMIA INSTITUT Students)

 

Základní charakteristika  pomaturitního/ intenzivního studia v BOHEMIA INSTITUTU:

Denní celoroční studium v minimální intenzitě 20 vyuč.hod. týdně (20 - 36 vyuc.hod. tydne) - jediný jazyk (20 vyuč.hod.) nebo možnost kombinace až 3 jazyků

• Intenzivní příprava ke státním i mezinárodním zkouškám ( Aj – TOEIC, TOEFL, PET, FCE, CAE, TOEFL, TELC, Nj – WiDaf,  zkoušky Goethe Institutu: ZD, ZMP, TELC, Fj – TFI, DELF, DALF, TELC, Sj- DELE, TELC).

Výuka je metodicky členěna na 4 části – tento systém činí výuku skutečně efektivní a zaručuje výborné výsledky a posun znalostní úrovně:

  • progresivní gramatika - hlavní zdokonalující výuková linie (český vždy plně kvalifikovaný lektor),
  • gramatický workshop - gramatická cvičení a příprava na mezinárodní certifikáty (český či zahraniční kvalifikovaný lektor),
  • část konverzační - tzv. "functional language" (vždy zahraniční kvalifikovaný lektor; zapojujeme i do nejnižších pokročilostních skupin), 
  • část reálií a obecně profesního jazyka (lektor - specialista v tomto oboru).
  • doplňkově lze využívat k přípravě na zkoušky též nabídku pravidelných bezplatných konzultací, realizace zájmových lekcí – literární kroužek, konverzační klub, návštěvy cizojazyčných divadelních představení,…

Výuka probíhá v různých časových relacích v průběhu především dopoledních časů v časovém rozmezi 8,00 – 13,00 (max.14,45 hod.); nejčastěji od 9,45 – 13,00. S ohledem na dělení výuky na jednotlivé samostatné části lze absolvovat také pouze vybranou část a tedy individuálně volit intenzitu studia v rozsahu 8 az 36 vyuč. hodin týdně. V případě dostatečného zájmu otevíráme i odpolední variantu intenzivního studia (od cca 16,00 hod.).

Jazyková úroveň může být libovolná, od úplných začátečníků až po vysoce pokročilé. Studenty rozdělujeme do studijních skupin dle vstupních rozřazovacích testů, které je možno absolvovat při registraci či později; dle další dohody.

Doplňkové jazyky možno volit z nabídkyangličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština – opět různé pokročilosti – v rozsahu 2-16 vyuč.hod. týdně. Běžný modul za doplatek 5600,-Kč/ školní rok.

 

Představení BOHEMIA INSTITUTU:

Nabízíme celý systém vzájemně propojitelných studijních možností:  jazykové kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium, akreditované kvalifikační programy Management či Obsluha PC, zajištění studijních pobytů v zahraničí - "svět jazyků pro Vás..." Studijní období můžete využít velmi intenzivně, pokud budete kombinovat např. jazykové a manažerské studium a to za zvýhodněných podmínek.

Naše škola se známá svým profesionálním a individuálním přístupem, tradicí 29 leté existence, kdy po celou dobu zkvalitňujeme obsahovou, personální i formální stránku našich vzdělávacích aktivit, nabídku širokého doplňkového servisu a podpory pro všechny účastníky našich kurzů. Disponujeme lektorským sborem, který je sestaven výhradně z profesionálů (kvalifikaci vyžadujeme i u zahraničních lektorů), příjemným studijním prostředím a  kvalitním technickým zázemím (v každé učebně audio a video technika, bohatá knihovna doplňkových materiálů,  studovna s připojením k internetu, WIFI zdarma v celém objektu, automaty na občerstvení ...)

Jsme členy prestižních profesních asociací: certifikovaný zakládající člen AJŠ (Asociace jazykových škol ČR) a AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých); svým členstvím se zavazujeme dodržovat kodex a normu kvality vzdělávacích služeb. Kvalita našich jazykových služeb byla auditována nezávislým orgánem Bureau Veritas,

Všechny studijní programy byly mezinárodně certifikovány IES (International Education Society, London) – vzdělávací instituci BOHEMIA INSTITUT byl udělen  mezinárodní rating BB+ (kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni)

Mezinárodní jazykové testy TOEIC, TOEFL, TFI, WiDaF lze skládat interně přímo v BOHEMIA INSTITUTU (v rámci pomaturitního studia navíc ZDARMA ) – BOHEMIA INSTITUT je akreditovaným testovacím centrem ETS Global (největší světová testovací společnost) 

 

FAQ: Odpovědi na frekventované konkrétní dotazy 

1. Denní pomaturitní jazykové studium je zařazeno do vyhlášky MŠMT. Zachování statutu studenta se všemi sociálními výhodami pro letošní maturanty . Denní pomaturitní studium mohou absolvovat i studenti "starší". V tomto případě nemají zachován statut studenta (což vychází z obecné vyhlášky MŠMT.

2. Místo výuky - adresa institutu - hlavni výukové centrum Tuklatská 3/2105 , Praha 10v klidném prostředí vilové čtvrti a přesto jen 10 min. do centra Prahy; přímo u zastávky tramvaje, 200 m od zastávky autobusu, metro A- Strašnická či Želivského), přímé spojení z Prahy 1,2,3,4,9.

3. Termín podání přihlášky: studenty registrujeme od března, registrační přihlášky přijímáme též v průběhu července a srpna do naplnění studijní kapacity, v září přijímáme též studenty na uvolněná místa za studenty dodatečně přijaté na VŠ, v tomto případě však již pouze výběrově na základě aktuální situace. Dodatečně v případě volných míst přijímáme studenty i v průběhu druhého semestru (leden - červen)

4. Přijímáme studenty všech pokročilostí - rozřazovací vstupní testy je možno provést kdykoli  dle předchozí dohody, test ve výjimečných případech zašleme také elektronicky. Úplní (tedy zcela naprostí začátečníci) testy nepíší a jsou automaticky zařazeni do nejnižší pokročilostní skupiny. Dělení studentů do skupin především anglického jazyka je však velmi jemné (otevíráme standardně více než 6 úrovní) a tedy v případě Vaší i nepatrné znalosti jazyka je žádoucí se pokusit test absolvovat. Test je možno absolvovat dle Vaší volby při registraci, přeregistraci či v následně dohodnutém termínu.

5. Zahájení školy:  od 1.9. (doplňkové rozřazovací testy, individuální konzultace),  od 10.9.(rozvrhy, oficiální oficiální zahájení – studijní plány, předávání sady výukových materiálů), od 15.9. (standardní výuka dle fixního rozvrhu). Na základě zdůvodněné žádosti lze studium přerušit, bližší podmínky vychází z aktuální situace a žádosti studenta.

6. Výše školného intenzivního studia (20 vyuč.hod.týdně) -  cena celého akademického období :  20.900 - 27.900,- Kc (dle dalších podmínek viz registrační přihláška a čerpání akčních slev školného); cena dalšího doplňkového jazyka s kombinační slevou 2000 - 3000 Kč dle různé intenzity (2 - 10 vyuč.hod. týdně) - cena od 5.600,- na celý rok.
Výše školného - pro "starší" studenty je letos zvýhodněna o 1000,-Kč, další slevu 1000,-Kč lze uplatnit při platbě školného jednorázově či splátkově do 31.srpna.  Existuje také možnost splátek zvýhodněného úvěru u Komerční banky, který jsme pro naše studenty vyjednali – na podrobnosti se informujte při osobní registraci v BOHEMIA INSTITUTU. 

Během registračního období vypisujeme různé akční slevy, které výši školného dále zvýhodňují!  Slevy až do výše 9.000 Kč na konečnou celoroční cenu 18.900,- Kč - viz v úvodu na hlavní stránce pomaturitního studia uvedené termínové slevy, kombinační slevy a případně slevy SCIO.

7. Školné je možno hradit formou splátek bez navýšení školného (standardně 3 až maxim. 5 splátek) - stanoveni dle dohody se studentem při podpisu smluvních podmínek, při jednorázové platbě či včasné úhradě cenové zvýhodnění.

8. Poměr výuky jazyků: 20 hodin týdně základní jazyk ( Aj či Nj či Fj či Šj) + případně dalších 2- 12 hodin druhý jazyk (Aj,Nj,Šj,Fj,Ij či Rj) + při další 2- 3 hod. třetí jazyk. Výuka probíhá celkem v 10-20 skupinách (dle aktuálního stavu zájemců), v dopoledních, poledních i v případě zájmu části účastníků v odpoledních časech. Časovou preferenci volíte přihláškou, přednost volby mají studenti dle data přeregistrace.

9. Počet studentů ve skupině průměrně 12-14 ( obecná vyhláška MŠMT stanovuje maximální počet 18 ). 

10. Vyučující jsou v BI vždy kombinace českých a zahraničních lektorů- pouze zkušených a kvalifikovaných, vybíraných na základě třístupňového výběrového řízení ( čeští – VŠ - Ped. fakulta, Filozof.fakulta, rodilí - VŠ či TEFL, TESL, CELTA a analogické certifikáty pro další jazyky ... ).

11. Výuka je dělena mezi pevné 4 části ( 4 pravidelní vyučující) -

• 1. progresivní gramatická výuka  (český lektor - hlavní)

• 2. gramatický workshop - gramatická cvičení a rekapitulace, příprava na státní a mezinárodní zkoušky (český/ event.zahraniční lektor - vedlejší)

• 3. konverzace a samostatný písemný projev (vždy zahraniční lektor-rodilý mluvčí)

• 4. reálie příslušné jazykové oblasti a obecný profesní/ obchodní jazyk a korespondence (český lektor/rodilý mluvčí)

 Při výuce využíváte různé materiály pro část gramatickou, konverzační i reálie. Dle typu - vstupní pokročilosti skupin pomaturitní angličtiny je v základní gramatické výuce využívána řada Headways či Inside Out nebo New English File a přípravný materiál na mezinárodní zkoušky - Ready for PET, Progress to FCE, CAE Masterclass. V případě pomaturitní němčiny kvalitní výuková řada materialů Tangram Aktuell 1. – 3., Deutsch Aktiv, Nová německá gramatika, atd. V případě pomaturitní francouzštiny zařazujeme sadu Cafe Creme I-IV v kombinaci s učebnicemi Francouzština pro začátečníky a pokročilé, Grammaire progressive, Vocabulaire progressive atd. Pomaturitní spanelstinu vyučujeme dle kurzové řady Fiesta, Gente, Aula, USO, konverzace dle Actividades Comunicativas,... Studenti mají k dispozici velmi kvalitní učebnice na reálie a zpracovaná konverzační témata včetně tematické slovní zásoby. Příprava na mezinárodní zkoušky je prováděna dle příslušných přípravných materiálů, učebnic a testů k jednotlivým typům zkoušek.

Veškeré materiály Vám zajišťujeme (možnost vypůjčení na vratnou zálohu nebo levný odprodej), není tedy potřeba investovat do poměrně velmi drahých výukových materiálů.

12. Mezinárodní a státní závěrečné jazykové zkoušky.  Mezinárodní zkoušky TOEIC či TFI nebo TOEFL ITP provádí BOHEMIA INSTITUT ve své interní režii a přímo v prostorách školy. Poplatky za závěrečné státní či další mezinárodní zkoušky jsou splatné přímo uvedeným institucím (servis zajištění zkoušek však provádíme zdarma včetně předběžných konzultací a oficiálních testovacích předzkoušek). Studium lze však též zakončit pouze jazykovým osvědčením dle evropského znalostního referenčního rámce (bez poplatku). 

13. Seznam kontaktů na kvalitní a finančně dostupné ubytování v Praze. Při závazné registraci předáváme mimopražským zájemcům na jejich vyžádání seznam ověřených kontaktů na kvalitní a cenově přijatelná ubytovací místa - internáty, koleje, ubytovny (cena za jeden měsic v rozpětí 800,- až 6000,-Kč, mnohde i s možností stravování). V tomto případě však velmi záleží na době rezervace ubytovacího místa s ohledem na velké vytížení studentských ubytoven. Další možností je ubytování ve sdíleném pronajmu apartmánu či bytu (v Praze nyní nabídka možností převyšuje poptávku, lze získat velmi příznivé ubytování tohoto typu o obdobné cenové relaci).

14. Kolik studentů průměrně ročně u Vás studuje na jednoletém studiu všech jazyků celkem?  

Naše instituce patří mezi největší jazykové školy zaměřené na pomaturitní studium s ohledem na počet otevíraných pomaturitních tříd (standardně 9 - 16 skupin, tedy cca 130 - 240 studentů pomaturitního studia), což umožňuje téměř jistotu otevření kurzů všech pokročilostí (i pro naproste zacatecniky  ci naopak velmi pokrocile studenty ve zvolenem jazyce), jako jedna z velmi mála jazykových škol tradičně skutečně otevíráme i méně tradiční jazyky – němčinu, francouzštinu či španělštinu jako hlavni jazyk. Více než 2/3 studentů volí kombinaci základního jazyka s doplňkovým (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština) – opět ve více pokročilostech. 

15. Pokud nějaký účastník studia v průběhu zjistí, že dělá ve studiu jazyka rychlé pokroky či naopak s výukou zaostává a stávající studijní skupina mu z tohoto důvodu nevyhovuje, je možný jeho přechod do jiné (pokročilejší či méně pokročilé) studijní skupiny? Ano, v průběhu studia jsou přestupy reálné a v rámci možností je také uskutečňujeme. 

16. Čím lze studium ukončit a jaká je úspěšnost studentů u zkoušek?  Studium ukončíte Osvědčením o absolvování pomaturitního jazykového kurzu dle vyhl. MŠMT, zájemci mohou získat i mezinárodní certifikát IES (International Education Society, London; BOHEMIA INSTITUT je touto mezinárodní akreditační a ratingovou společností certifikována a získala rating BB+ : Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni). Většina účastníků absolvuje na závěr některou ze státních či mezinárodních jazykových zkoušek v příslušné cílové jazykové úrovni. Studenti BOHEMIA INSTITUTU se standardně zlepší o 2-3 znalostní úrovně dle EU referenčního znalostního rámce, úspěšnost u mezinárodních zkoušek značně převyšuje průměr a pohybuje se v procentech nad 95%. Letos nabízíme vykonání mezinárodních testů TOEIC, TOEFL či TFI ZDARMA a vystavení certifikátu za mimořádně nízké ceny.

17. Tato otázka může být právě ta Vaše :) ... 

Poznejte nás lépe – PUSŤTE SI VIDEO VYTVOŘENÉ PŘÍMO NAŠIMI STUDENTY:    na hlavní stránce pomaturitního studia Jazykové pomaturitní studium | BOHEMIA INSTITUT můžete nahlédnout prostřednictvím krátkého videa do naší školy - průvodci Vám budou naši studenti nebo můžete absolvovat virtuální prohlídku školou (proklik nad novinkami na homepage).
Předregistrovat se můžete z tohoto odkazu: rezervační přihláška ke studiu
Samozřejmě je možno se nyní dostavit přímo na závaznou registraci i bez předchozího rezervováni studijního místa, bližší kontaktní údaje a úřední hodiny, zde.